Advocatenkantoor Herpelink, De Wispelaere & Vansteelandt

Uw juridische problemen zijn onze zorg

Kosten en Ereloon

afbeelding

Geen enkel dossier is identiek aan een ander. Uw advocaat levert dan ook maatwerk.

Daarom is het quasi onmogelijk om vooraf te bepalen wat een opdracht precies zal kosten daar de prestaties en de kosten sterk uiteen kunnen lopen van dossier tot dossier.  De evolutie van een dossier is namelijk afhankelijk van diverse factoren die in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de onderscheiden belangen van de betrokken partijen.

Zo zal een dossier waarbij er geen verweer wordt gevoerd van de tegenpartij minder kosten dan een dossier waar de tegenpartij een uitgebreide argumentatie aanbrengt. Ook de complexiteit van een dossier, de aard van de tussenkomsten, de hoogdringendheid van de zaak, beïnvloeden de te leveren prestaties.

Om die reden werkt het kantoor in principe op basis van uurtarieven en aanwijsbare kosten.

Wij informeren U vooraf volledig over de financiële gevolgen van uw zaak. Er wordt een raming gemaakt van de te verwachten kosten en erelonen. De tijdsbesteding is daarbij de doorslaggevende factor. We informeren U tijdig en voor zover mogelijk, over extra kosten als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen of als er, onverwachts, bijkomend werk moet worden geleverd.
Om Uw betalingen beter te kunnen spreiden worden er op regelmatige basis provisies gevraagd.
De periodiciteit en de omvang van deze provisies worden tijdens de eerste contacten met de cliënt afgesproken. 

Zo U dit wenst kan er een schriftelijk overeenkomst opgemaakt worden omtrent het aan te rekenen ereloon en kosten.
Vaste klanten kunnen abonnementen afsluiten waarbij vaste periodieke tarieven worden overeengekomen, zodat deze altijd op voorhand zouden weten wat onze tussenkomst hen zal kosten. 

Advocatenkantoor Herpelinck, De Wispelaere & Vansteelandt - Prinsenlaan 2 - 8400 Oostende - - ©

De website van Advocatenkantoor HDV, maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD